Na ovoj strani možete pogledati spisak komponenata koji su na prodaju, za raspoložive količine i cene pozovite: 063/246-355
Redni broj NAZIV KOMPONENTE DOKUMENTACIJA
DARLINGTON TRANSISTOR MODULES
1 KD421K15
2 KD221275A7
3 QCA100A40
4 QM30DY-2H
5 QM40DY-3H
6 QM50DY-24
7 QM80DY-3H
8 QM100DY-2H
9 QM150DY-2H
10 QM300DY-2H
11 QM300HA-24
12 QM400H-24
13 SK30DB100D
14 SQD300H100
IC LINEAR
15 BUF03AJ
16 CMP01Z
17 ICL7665C
18 IL723S
19 L148
20 L293B
21 L295
22 LH0033J
23 LH0063H
24 LM101AH
25 LM111H
26 LM119H
27 LM124J
28 LM139J
29 LM193H
30 LM201AH
31 LM211P
32 LM311H
33 LM2917N-8
34 OP05EJ
35 OP27GP
36 OP27GZ
37 RC725DE
38 RC4151N
39 TDA1023
40 TDA7272
41 TL7702
42 TL7705
IC SMD AND TRUE HOLE
44 DTC143TKA
45 FDT86102LZ
46 HCPL 0710
47 L7805C
48 L7824C
49 LM324D
50 LM334M
51 LM555CN
52 LM2576S-ADJ
53 MC14490-D
54 MC33883DW
55 PBSS4140DPN
56 SG3525AP
57 TC1411N
58 ULN2003A
IGBT AND MOSFET TRANSISTOR MODULES
59 BSM300GA120DN2
60 CM400DU-34KA
61 FF200R12KE3
62 SGS100MA010D1
PIC MICROCONTROLLERS
63 PIC16C54-JW  
64 PIC16C54-RCP  
65 PIC16C55-JW  
66 PIC16C56-JW  
67 PIC16C57-JW  
68 PIC16C73A-04SP  
69 PIC16F84A-04P
70 PIC16F84A-20P
71 PIC16F870-ISO
72 PIC18F67J60
73 PIC18F452-IPT
74 PIC18F1220-ISO
75 PIC18F4520-I_PT
76 PIC18F4520-IP  
77 PIC24HJ256GP210-IPF
POWER TRANSISTORS
78 BD746
79 BUR52
80 BUT15
81 BUT16
82 BUX48A
83 BUX98A
84 MJ8501
85 MJ8505
86 TIP33
87 TIP34
88 BUZ24
89 IRF132
90 IRF9130
91 VNE003_ZAMENE
92 VNE003
93 2N4347
94 2N5991
95 2N6284
96 2N6338
97 2N6341
98 BU113
99 BU323
100 MJ424
101 MJ3260
102 MJ9000
103 MJ10003
104 MJ10005
105 MJ10009
106 MJE6045